تمام تصاویر متعلق به سه شنبه بازار می باشد و فقط استفاده از تصاویر بدون تغییرات در عکس(حذف نکردن نشانی سه شنبه بازار در تصویر) بلامانع می باشد.